Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

aaaddicted
7701 9a29
Reposted fromgreens greens viazoou zoou
aaaddicted
7383 96de 500
Reposted fromslodziak slodziak viazoou zoou
aaaddicted
3932 61c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazoou zoou
aaaddicted
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vialilikoi lilikoi
aaaddicted
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi vialilikoi lilikoi
aaaddicted
9385 133b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vialilikoi lilikoi
aaaddicted
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 vialilikoi lilikoi
aaaddicted
Reposted fromzehteemusik zehteemusik vialilikoi lilikoi

February 16 2017

aaaddicted
You can be lonely even when you are loved by many people, since you are still not anybodys one and only.
aaaddicted
4204 b321
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viancmsp ncmsp
aaaddicted

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viancmsp ncmsp
aaaddicted
aaaddicted
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viacieszesie cieszesie
aaaddicted
Reposted fromLane Lane viacieszesie cieszesie
aaaddicted
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viacieszesie cieszesie
aaaddicted
6932 2c59 500
Reposted fromstarryeyed starryeyed viacieszesie cieszesie

July 08 2015

aaaddicted
aaaddicted
aaaddicted
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl