Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2016

aaaddicted
5876 a273 500
me.
Reposted fromrol rol viasalma7891 salma7891

October 19 2016

aaaddicted
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć.
— C. S. Lewis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialovme lovme
aaaddicted
6684 6a0a
Reposted fromjustMeee justMeee viaamie amie
aaaddicted
aaaddicted
aaaddicted
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viabezkonserwantow bezkonserwantow

October 06 2016

aaaddicted
aaaddicted
Nie becz. Nie warto. Jesteś młoda i silna. Nie musisz krzyżować się teraz za nieudane związki. Lepiej poszukać słońca. Albo w deszczu wypić kawę z marzeń. Tak lepiej. Nie wypatrywać i nie wracać do chorej przeszłości. Pewne rozdziały należy zamykać na klucz. I klucz ten wyrzucać na wieki wieków. Amen.
— Kaja Kowalewska - "Siedem grzechów głuchych"
aaaddicted
1176 3943 500
Reposted fromniebieskomi niebieskomi viaamie amie
aaaddicted
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viamyshirt myshirt
aaaddicted
I co Nam przeszkadzało +25 stopni?
— ciśnienie skacze
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viazeberko zeberko
aaaddicted
Reposted frombluuu bluuu viatractable tractable
aaaddicted
7376 1314 500
Spowiedź
Reposted fromrrandom rrandom viancmsp ncmsp
aaaddicted
pogoda na najbliższe 7 miesięcy
Reposted fromtfu tfu viacieszesie cieszesie
aaaddicted
8308 dfd0 500

September 24 2016

aaaddicted

September 21 2016

aaaddicted
aaaddicted
0065 9651 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaarrependimento arrependimento
aaaddicted
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl