Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2016

aaaddicted
Reposted fromlaluna laluna viajasminnie jasminnie

November 17 2016

aaaddicted
9040 325e 500
Reposted fromsomethingfromheart somethingfromheart viancmsp ncmsp

November 11 2016

aaaddicted
9229 dcc6 500
"Please do not burn candles, we still live!"
Reposted fromgreensky greensky viancmsp ncmsp
aaaddicted
1223 8f48
Reposted fromiamstrong iamstrong viacorazblizej corazblizej

November 02 2016

aaaddicted
Moja refleksja jest taka, że ludzie są popierdoleni
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
aaaddicted
Być z kimś kto będzie jechał pięć godzin,żeby widzieć się z Tobą przez jedną.
aaaddicted
Dla mnie zupa jest jak sadomasochistyczne uzewnętrznianie uczuć, które jednocześnie boląc, sprawiają niewytłumaczalną przyjemność
— przemyślenia
Reposted fromsoulforme soulforme viatake-care take-care
aaaddicted
By lepiej poznać ludzi
wystarczy tylko raz
zrobić coś wbrew ich woli.
— Woody Allen
aaaddicted
Reposted fromonlyman onlyman viancmsp ncmsp
aaaddicted
5004 eaf0 500
'zależy jaka jest skala'
ul. Fredry, Poznań.
Reposted fromnutt nutt viancmsp ncmsp
aaaddicted
6169 7814
Reposted fromWinglessMoth WinglessMoth viaamie amie
aaaddicted
9707 9ed6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatake-care take-care
aaaddicted
Zdradzaj tylko to, o co cię pytają.
— Harlan Coben – Nieznajomy
Reposted fromnyaako nyaako viatake-care take-care
aaaddicted
4953 081d 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacorazblizej corazblizej
aaaddicted
Reposted fromlordminx lordminx viacorazblizej corazblizej

October 23 2016

aaaddicted
5091 278d
circled
aaaddicted
Jakie to dziwne. Tak bolało, nie chciało się żyć.
A teraz takie nieważne, niemądre. Jak nic.
— jan twardowski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viancmsp ncmsp
aaaddicted
5238 a079 500
Reposted fromtereseek tereseek viairmelin irmelin
aaaddicted
0747 29d3
Reposted fromkarahippie karahippie viancmsp ncmsp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl