Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2016

5516 afe8
Reposted fromrousmadder rousmadder viatake-care take-care
aaaddicted
3632 8986
Reposted fromhippocampvs hippocampvs viairmelin irmelin
aaaddicted
Reposted fromtfu tfu viacieszesie cieszesie

August 23 2016

aaaddicted
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, później - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za każdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— jednocześnie.
Reposted fromzenibyja zenibyja viatake-care take-care

August 16 2016

aaaddicted
3808 0a89
Reposted fromtfu tfu viabezkonserwantow bezkonserwantow
aaaddicted
7892 188b
Reposted fromkaiee kaiee viazeberko zeberko
aaaddicted
aaaddicted
aaaddicted
3791 577c
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
aaaddicted
5739 33e4 500
Reposted fromfungi fungi viazeberko zeberko
aaaddicted
0160 f346
Reposted frommef2106 mef2106 viairmelin irmelin
aaaddicted
aaaddicted
Jak się nie wie, czego się chce, to się kończy w otoczeniu mnóstwa rzeczy, których się nie chce.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viatake-care take-care
aaaddicted
2768 8a7a 500
Reposted frommidwife midwife viacieszesie cieszesie
aaaddicted
Litr wina i pół wódki,
I sześć szlugów byś palił i snuł smutki.
Litr wódki i pół wina,
Koniec lipca, za chwilę już znów zima.
— Taco Hemingway - Następna stacja
aaaddicted
7526 f4aa
Beata Kozidrak
Reposted fromkopytq kopytq viacieszesie cieszesie
aaaddicted
Reposted frompjoter pjoter viabezkonserwantow bezkonserwantow

August 15 2016

aaaddicted
Pracuj tak, żeby nie trzeba było Cię przedstawiać.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPatij Patij
aaaddicted
0529 e323
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl