Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2016

aaaddicted

September 21 2016

aaaddicted
aaaddicted
0065 9651 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viaarrependimento arrependimento
aaaddicted
9913 dcb5

MOM?

this will always be my favorite post

aaaddicted
1691 3178
Reposted fromrichardth richardth viaarrependimento arrependimento
aaaddicted
Mój pies zachorował.  Od 4 dni jeżdżę z nią na kroplówki i zastrzyki. Spędzam godziny w poczekalni weterynaryjnej. Patrzę na ludzi. Zatroskanych, kochających, współczujących. Wszyscy spoglądają na swoje pociechy, głaszczą, szepcą kojące słowa. Dopytują o innych, co się stało, czy coś poważnego, doradzają, życzą zdrowia, wszystkiego dobrego.  Twarz człowieka jest dobra.  Przychodzę do domu i wchodzę na facebooka. Pies wyrzucony z samochodu, złamane dwie łapy. Dwie suczki przywiązane łańcuchem do drzewa, skazane na pewną śmierć. Pies z krwiakami, larwami i pchłami, bity przez właściciela, leżący przy ruchliwej drodze, zostawiony jak śmieć.  Twarz człowieka jest obrzydliwa. Mimo choroby mojego psa, chętnie jutro wrócę do tej poczekalni. Na chwilę uwierzę, że człowiek może być dobry. 
— Olewka
Reposted fromolewka olewka viaarrependimento arrependimento
aaaddicted
4320 e43f
Reposted fromdreamadream dreamadream viacieszesie cieszesie
aaaddicted
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka
— Piotr C - Pokolenie Ikea
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viaanielewska anielewska
aaaddicted
7249 5994
Reposted fromMatalisman Matalisman viacieszesie cieszesie
aaaddicted
2556 4575 500
Reposted fromvolldost volldost viacieszesie cieszesie
aaaddicted
Kiedy spotkałam Cię po raz pierwszy, nawet przez chwilę nie pomyślałam, że będziesz dla mnie tak cholernie ważny. Patrząc na Ciebie nie wiedziałam, że to Twoją twarz będę widzieć, gdy zamknę oczy. Że każda chwila spędzona z Tobą będzie należała do najlepszych chwil spędzonych w moim życiu. A rozmawiając z Tobą, nie wiedziałam, że Twój głos będzie moim ulubionym dźwiękiem.
— znaleźne, tak bardzo pasujące
Reposted fromlanni lanni viadancingonmyown dancingonmyown
aaaddicted
aaaddicted
aaaddicted
Im mocniej mnie przytulasz, tym bardziej wiem, że właśnie znalazłam swoje własne miejsce na świecie.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viacaataleya caataleya
aaaddicted
0884 c594
Reposted fromgrobson grobson viacaataleya caataleya
aaaddicted
0883 dc8d
Reposted fromgrobson grobson viacaataleya caataleya
aaaddicted
4960 c886 500
Reposted fromtichga tichga viaarrependimento arrependimento
aaaddicted
7596 cc71 500
Nigdy nie siada się przy drzwiach.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl