Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

aaaddicted
7529 07ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via100suns 100suns
aaaddicted
aaaddicted

April 11 2017

aaaddicted
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viabigevilgrin00 bigevilgrin00
aaaddicted
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viabigevilgrin00 bigevilgrin00
aaaddicted
0397 26ee 500
been there
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viancmsp ncmsp
aaaddicted
8038 dcdb
Reposted frompierdolony pierdolony viancmsp ncmsp

April 03 2017

aaaddicted
Reposted fromBalladyna Balladyna viapoppyseed poppyseed
aaaddicted
0966 7e7d 500
aaaddicted
4973 928d 500
aaaddicted
3538 49d4

March 30 2017

8784 9783 500

Barbara Palvin in “Real Muse” by Krisztian Eder

Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
aaaddicted
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viagramtylkodrzewa gramtylkodrzewa
aaaddicted
aaaddicted
aaaddicted
8576 0f0d 500
Reposted fromoblivious oblivious

March 22 2017

aaaddicted
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viancmsp ncmsp
aaaddicted
aaaddicted
2441 d1fb
Reposted fromverdantforce verdantforce viapierdolony pierdolony
aaaddicted
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia viapierdolony pierdolony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl